WinRex

Skatter/Deklarationer

 

Momsdeklaration

Vad är moms?
Moms (mervärdeskatt) är en konsumtionsskatt på din försäljning och dina inköp som du som har ett momspliktigt företag måste redovisa till Skatteverket. I de flesta fall är momsen 25 procent, men det finns också momssatser på 12 respektive 6 procent, samt varor och tjänster som är momsfria. Momssatsen styrs alltså av vilken typ av vara eller tjänst du säljer eller köper. Momsen ska alltid finnas angiven på kvittot eller fakturan, i både kronor och procent.

 

Vad är momsdeklaration?
Momsdeklaration är den rapportering av din utgående och ingående moms som du med jämna mellanrum lämnar in till Skatteverket. För att veta vilka uppgifter du ska redovisa ska du i din bokföring hålla koll på:
Din försäljning

  • Momsen på din försäljning (utgående moms)
  • Momsen på dina inköp (ingående moms)
  • Winrex Konsult AB hjälper dig att redovisa rätt moms i rätt tid.

 

Arbetsgivardeklaration

Arbetsgivardeklarationen innebär att du en gång i månaden berättar för Skatteverket hur stora skattepliktiga utgifter du har haft för din anställde. Uppgifterna är bruttolöner, olika förmåner, kostnadsavdrag, arbetsgivaravgifter och avdragen preliminärskatt. Redovisningen ska ske för samtliga anställda på individ nivå.

WinRex

Skatter/Deklarationer

 

Vad ingår i arbetsgivardeklarationen?

 

Bruttolön
Här ingår samtliga löner och ersättningar, inklusive den skattepliktiga delen av milersättningen och traktamenten, samt belopp som är avsatta till vinstandelsstiftelse.

 

Förmåner
Här avses bil, bränsle, mat, bostad med mera som bekostas av företaget och används privat av den anställde.

 

Utgifter i arbetet.

Arbetsgivaravgifter

 

Inkomstdeklaration
Såväl om man driver enskild näringsverksamhet eller aktiebolag så behöver man lämna in en inkomstdeklaration. Det finns en så kallat K10 blankett som används av ägare av fåmansbolag. K10-blanketten är en bilaga du som ägare i fåmansbolag lämnar in till Skatteverket tillsammans med din inkomstdeklaration. Ett fåmansbolag är ett aktiebolag eller en ekonomisk förening där fyra eller färre personer äger mer än 50% av aktierna