WinRex

Hur vi arbetar

 

Du fokuserar och gör det som du är bäst på i ditt företagande så sköter vi resten. Det innebär att du samlar ihop alla underlag i en pärm och lämnar till oss en gång i månaden.

Vi bokför detta och ser till att allt redovisas till skatteverket i rätt tid. Vi håller dig löpande uppdaterad kring ditt företags utveckling. När året är slut gör vi ett bokslut och summerar året tillsammans med dig.

 

Sedan sköter vi alla deklarationsblanketter som ska lämnas till skatteverket. Vi vill helt enkelt skapa de bästa förutsättningarna och ge dig de rätta verktygen för att du ska ha full kontroll över ekonomin och rutinerna i ditt företag. Det gör vi genom ett personligt och effektivt samarbete.

 

Tillsammans går vi genom vad ni behöver hjälp med och sedan sköter vi arbetet och avrapporterar resultatet till er. Allt för att höja lönsamheten i ert företag.

Faktureringen för våra tjänster sker en gång per månad.