WinRex

Bokslut/Redovisning

 

Löpande bokföring
Löpande bokföring av företagets ekonomi kan vara en komplicerad och dyr tidstjuv som kräver uppmärksamhet av bolagets styrelse. Bokföringen underlättas inte av att det finns ett flertal regler att förhålla sig till och risken att det blir fel är hög. Det kan dessutom bli väldigt kostsamt att rätta till. .Lämna över det till Winrex Konsult AB så fokuserar du på det du är bra på.

 

Bokslut
Bokslut är en sammanställning av det som har hänt i ditt företag under det gångna året. Vi säkerställer bokföringen och hjälper till med dispositioner och möjlig utdelning. Du får även hjälp med periodiseringar, avskrivningar, periodiseringsfond, skatter.
Det är nu man får reda på det slutliga resultatet. Winrex Konsult AB kan erbjuda vissa företag en bokslutsrapport. En sådan rapport är ett kvitto på att räkenskaperna följer REKO.

 

Årsredovisning
Presentation av bolagets år. Är ett officiellt dokument som Bolagsverket behöver ha från alla aktiebolag även om bolaget är vilande. När vi upprättar ett bokslut så gör vi även en årsredovisning. Vi ser till att bolaget presenteras på bästa möjliga sätt enligt lagar och regler för din bolagsform.

 

Löner
Vi håller koll på lagar och regler åt dig. Självklart håller vi även koll på semester och arbetsgivaravgifter åt dig.